Al | Sixteen | Iskolar ng Bayan
Ako ay likas na masayahin. Gaya mo, minsan na akong nasaktan sa pag-ibig, lalo na kapag paubos na ang Mcdo sundae na kinakain ko.
nakasilip na anghel

karaniwangbinatilyo:

Medicine is one of the hardest, most expensive field of study that needs effort, focus and sacrifice. Taking this field of study will change your way of life, forever. Kaya sa mga kukuha nito, make sure you agree on the following:

You agree that you will be exposed with Sexual Matters…

(Source: gravityymind, via hello-im-bored-lets-cuddle)

(Source: lovequotesrus, via russjmnz)

(Source: pilosopogyno)

juanangtamad:

Ayyyyyyyy, nadulas! :”>

(via juanangtamad-deactivated2012072)

hindi BIRO.

(Source: angelicabugtong)

YUNG TOTOO, SINO MAS CUTE SAMEN NI BREE ?! HAHAHAHA !

YUNG TOTOO, SINO MAS CUTE SAMEN NI BREE ?! HAHAHAHA !

beben-eleben:

(via aromantiko)

(Source: live-laugh-fuck-it, via lalaloveczrm)

(Source: lalalalalacaitlinmay, via thelegendarykitten)

wowfunniestposts:

 this blog is hilarious

wowfunniestposts:

this blog is hilarious

(Source: , via tumblegags)

themed by coryjohnny for tumblr